แอฟริกาจะหลีกหนีความไม่มั่นคงทางอาหารเรื้อรัง

แอฟริกาจะหลีกหนีความไม่มั่นคงทางอาหารเรื้อรัง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารทวีความรุนแรงขึ้นทั่วภูมิภาคตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งสงครามของรัสเซียในยูเครนและโรคระบาดยังเพิ่มปัญหาการขาดแคลนอาหารและราคาที่สูงอีกด้วยเหตุการณ์สภาพอากาศ ซึ่งทำลายพืชผลและขัดขวางการขนส่งอาหาร เป็นเรื่องปกติในภูมิภาคนี้อย่างไม่สมส่วน หนึ่งในสามของความแห้งแล้งของโลกเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา 

ส่วนเอธิโอเปียและเคนยากำลังเผชิญกับหนึ่งในสามของภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดใน

รอบอย่าง น้อย สี่ทศวรรษ ประเทศต่างๆ เช่น ชาด ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากฝนตกหนักและน้ำท่วมเช่นกันการเพิ่มขึ้นของความยากจนและต้นทุนมนุษย์อื่น ๆ นั้นประกอบขึ้นด้วยผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาคที่ลดหลั่น รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง เอกสารนโยบาย ใหม่ ของ IMFจะตรวจสอบว่านโยบายการคลังและการเงินและการปฏิรูป เช่น การถ่ายโอนเทคโนโลยี 

สามารถลดความเสียหายนี้และช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ปรับตัวได้อย่างไรเสบียงอาหารและราคามีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา เนื่องจากขาดความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ การพึ่งพาการนำเข้าอาหาร และการแทรกแซงของรัฐบาลมากเกินไป

คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมและประมงในชนบทซึ่งไม่สามารถมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปกป้องพวกเขาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายได้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาศัยฝนเพื่อรดน้ำพืชผล และพื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์มีระบบชลประทาน

การผลิตอาหารในประเทศที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศส่งผลให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างหนัก 

โดยร้อยละ 85 มาจากนอกภูมิภาค ในขณะที่การนำเข้าอาหารสามารถเป็นเกราะป้องกันผลกระทบภายในประเทศได้ แต่อัตราเงินเฟ้อที่กระตุ้นโดยสภาพอากาศแปรปรวนในภูมิภาคที่มีการผลิตสินค้านำเข้าสามารถส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้ ในทำนองเดียวกัน เหตุการณ์สภาพอากาศที่ทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นก็ส่งต่อเช่นกัน ต้นทุนการนำเข้าอาหารที่สูงส่งผลให้ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงและส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว;

รัฐบาลมักจะพยายามช่วยเหลือโดยการแทรกแซงการผลิตทางการเกษตรและการกระจายอาหาร การแทรกแซงที่ไม่ตรงเป้าหมายอาจไม่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่องบประมาณของประเทศ ทำให้ราคาอาหารสูงเกินจริง ขัดขวางการแข่งขัน และลดผลผลิตพืชผล ตัวอย่างเช่น การควบคุมราคาและกระบวนการกำกับดูแลจำนวนมากและยาวนานมีส่วนทำให้เกิดการขาดแคลนโดยการลดแรงจูงใจในการผลิต การจัดเก็บ และการค้าอาหาร ในทำนองเดียวกัน การอุดหนุนปุ๋ยและเมล็ดพืชทำให้เกิดการใช้มากเกินไปและระงับการกระจายพันธุ์พืช

ในทางกลับกัน การมีส่วนร่วมของรัฐบาลที่เป็นเป้าหมายอาจมีข้อดี เช่น การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและผลผลิตทางการเกษตร การจัดลำดับความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับนโยบายที่ปกป้องคนยากจนได้ดีที่สุดจะเป็นกุญแจสำคัญท่ามกลางข้อจำกัดทางการเงินและขีดความสามารถ

credit : fashionaims.com
umpchampagne.com
vecfat.net
mmofan.net
francktioni.com
zaufanafirma.net
butserancientfarm.org
balthasarburkhard.net
efacasagrande.net
bereanbaptistchurchbatesville.com
sharkgame.org
coachfactoryoutlettcd.net
montichiaricalcio.com