บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

ผู้เขียนไลบีเรียตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การบัญชีและการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ผู้เขียนไลบีเรียตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การบัญชีและการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญ

หนังสือ Forensic Accounting Analytics and Pension Fund Administration: A Study of Selected Administrators in Liberia...

Continue reading...

ไลบีเรีย: รัฐบาล พันธมิตร เสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในการต่อสู้กับ COVID-19

ไลบีเรีย: รัฐบาล พันธมิตร เสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในการต่อสู้กับ COVID-19

 รัฐบาลไลบีเรียผ่านกระทรวงเกษตรและสุขภาพได้เริ่มการฝึกอบรมหกวันสำหรับอาสาสมัครด้านสุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสัตว์ในชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่าเรือ และหน่วยตรวจคนเข้าเมืองไลบีเรีย (LIS) เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังตามเหตุการณ์ในชุมชน สำหรับ COVID-19 ในเขต Margibiการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพของชุมชนในเขต Margibi เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน Global Health Security...

Continue reading...